zvolený členskou schôdzou dňa 07.09.2022

 

predseda: …………………….Ing. Eva Tulejová

pokladníčka: ……………….. Veronika Matochová

člen, 1. trieda ……………… p. Steinerová

člen, 2. trieda ……………… p. Kijacová

člen, 3. trieda ……………… p. Hetešová

člen, 4.trieda ………………. p. Mináriková