Naše milé pani učiteľky

v MŠ Barónka:                                                        v EP Rínok

Mgr. Mazáčková Stanislava, riaditeľka                    Ľubica Toporová

PaedDr. Jana Valentová, zástupkyňa                      Květa Kucharová

Mgr. Júlia Žiaková                                                   Bc. Zuzana Slobodníková

Mgr. Lucia Tóbiková                                                Soňa Štroblová

Mgr. Ivana Vývleková

Michlíková Katarína

Mgr. Miriama Kubaljaková

Terézia Federová

 

Naše láskavé tety upratovačky a teta vo výdajni stravovania

v MŠ Barónka:                                                              v EP Rínok

Kusá Ingrid                                                                   Dagmar Sadowská

Nemcová Renáta                                                           Iveta Klamová

Angyalová Monika                                                         Dominika Stankovičová

Fabryová Elena

Jurkovičová Janette

                                        Špilárová Ivana, vedúca výdajnej školskej jedálne