1. trieda :

  • Mgr. Eleonóra Hunčagová
  • Rebeka Furmančoková

2. trieda :

  • Mgr. Ivana Vývleková
  • Katarína Michlíková

3. trieda:

  • Mgr. Júlia Žiaková
  • Mgr. Stanislava Mazáčková
  • Mgr. Lucia Tóbiková

4. trieda:

  • PaedDr. Jana Valentová
  • Bc. Zuzana Slobodníková