1. trieda :

  • Mgr. Miriam Kubaljaková
  • Terézia Federová

2. trieda :

  • Mgr. Ivana Vývleková
  • Katarína Michlíková

3. trieda:

  • Mgr. Júlia Žiaková
  • Mgr. Stanislava Mazáčková

4. trieda:

  • PaedDr. Jana Valentová
  • Mgr. Lucia Tóbiková