Názov:  SRRZ – RZ pri Materskej škole

Adresa:   Barónka 17, 831 06 Bratislava

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

IBAN:  SK76 0900 0000 0001 7513 3008

IČO: 173196170159

DIČ:  2020970864