2023_ZMLUVY

Tomáš Meszároš PINO s.r.o._Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení a poskytovaní stravovania č.6_2022

MAGNA ENERGIA a.s._Zmluva o dodávke elektriny_2023_2024

Zmluva na zásobníky Tork

CMT_Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov.

Lindstrom, s.r.o._Zmluva o prenájme rohoží

 

2022_ZMLUVY

PINO s.r.o._Dodatok č.1

SOMI Systems a.s._Dodatok k zmluve o poskyt konz služieb

 

2021_ZMLUVY

MAGNA ENERGIA a.s._Zmluva o dodávke elektriny

SPP,a.s._Zmluva o dodávke plynu

Dimarko, s.r.o._Rámcová zmluva o dodávke tovaru

Príkazná zmluva č.62_VO_02_2021_EL_KSVO_elektrina

Príkazná zmluva č.42_VO_02_2021_PL_KSVO_plyn

Zmluva o spolupráci_PdFUK_2021

 

2020_ZMLUVY

Zmluva o zabezpečení a poskytovaní stravovania

Rámcová zmluva o nájme bytu

MAGNA ENERGIA, a.s._Zmluva o dodávke elektriny

SPP,a.s._Zmluva o dodávke plynu

Novart s.r.o._Zmluva o zabezpečovaní elektr.a mechan. zariadení

 

2019_ZMLUVY

Slovak Telekom, a.s._Dodatok k zmluve

Príkazná zmluva č.20_02_2019_EL_elektrina

Príkazná zmluva č.20_02_2019_PL_plyn

Zmluva o zabezpečení a poskytovaní stravovania

Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov

Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov PdFUK_2019

Remedy point, s.r.o._Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby

 

2018_ZMLUVY

Slovak telekom, a.s._Zmluva o poskytovaní verejných služieb

SOMI Systems a.s._Zmluva o dielo

SOMISystems a.s._Zmluva o poskyt konz služieb

Benestra_Zmluva o pripojení

Boni Fructi_Zmluva o spolupráci

Ševt, a.s._Zmluva so sprostredkovateľom spracúv osobných údajov

 

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

ODBERATEĽSKÉ FAKTÚRY

OBJEDNÁVKY

 

Staršie:

MET a.s., 2016_2017MET Slovakia a.s., 2016_2017

MET Slovakia a.s., 2018_2019

Energie2, a.s., 2016_2017

Energie2, a.s., 2018_2019

BVS, a.s.

Račianska teplárenská,a.s.

Slovak Telekom, a.s.

Kniha faktúr_2015