Výdajná školská jedáleň, Barónka 17, 831 06 Bratislava:

Vedúca : Ivana Špilárová

Telefón: 0911 591 088

email: ivana.spilarova@gmail.com

 

Stravovanie zabezpečuje:

Tomáš Meszároš – PINO s.r.o., Farského 14, 851 01 Bratislava