V školskom roku 2023/2024 realizujeme

krúžky: Anglický jazyk, Keramika

kurzy: Plávanie, Korčuľovanie na ľade, In-line korčuľovanie,Lyžovanie, Lezecká stena K2, Športová gymnastika

 

Krúžková činnosť :

 1. Anglický  jazyk   – Jazyková škola PRIMA
 2. Rozvíjanie keramických zručností – Centrum voľného času, Hlinícka ul.

Kurzy:

 1. Plavecký kurz – Plavecká akadémia
 2. In- line korčuľovanie – Happy kids
 3. Korčuliarsky kurz –  Happy kids
 4. Kurz pohybovej prípravy s prvkami gymnastiky – Gymnastické centrum
 5. Lyžovanie – Happy Kids
 6. Lezecká stena K2 – Happy Kids
 7. Športová príprava

Doplnkové edukačné aktivity:

 1. Tvorivé dielne s rodičmi
 2. Divadlá
 3. Koncerty
 4. Výlety
 5. Exkurzie