V školskom roku 2022/2023 realizujeme krúžky a kurzy v obmedzenom množstve

krúžky: Anglický jazyk, Keramika

kurzy: Plávanie, Korčuľovanie,Lyžovanie, Lezecká stena K2, Športová gymnastika

 

Krúžková činnosť :

 1. Anglický  jazyk   – Jazyková škola PRIMA
 2. Rozvíjanie keramických zručností – Centrum voľného času, Hlinícka ul.
 3. Funny dance
 4. Výtvarný krúžok
 5. Active Kids – zdravé cvičenie
 6. Klub robotik – programovanie, lego
 7. Športová príprava

Kurzy:

 1. Plavecký kurz – Plavecká akadémia
 2. Korčuliarsky kurz – Jumping Joe
 3. Kurz pohybovej prípravy s prvkami gymnastiky – Gymnastické centrum
 4. Lyžovanie – Happy Kids
 5. Lezecká stena K2 – Happy Kids

Doplnkové edukačné aktivity:

 1. Tvorivé dielne s rodičmi
 2. Divadlá
 3. Koncerty
 4. Výlety
 5. Exkurzie