OZNÁMENIE 

Riaditeľka Materskej školy Barónka 17,na základe svojich kompetencií týmto oznamuje, že v dňoch

27.12.2018 – 4.1.2019 bude mať materská škola  PRERUŠENÚ PREVÁDZKU

z dôvodu  nízkeho počtu detí v mš a úsporných opatrení

(šetrenia finančnými prostriedkami na energiách – voda, plyn, elektrika a čerpanie dovoleniek za rok 2018).

Začiatok prevádzky bude v pondelok 7.1.2019

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vianočné prázdniny

Aktualizované: 25. november 2018

_______________________________________________________________________________________________________

POĎAKOVANIE

Milí rodičia a priatelia našej materskej školy!

Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli 2% zo svojich daní na účet rodičovského združenia.

Za získané finančné prostriedky skvalitníme:

  • výchovno – vzdelávací proces (materiálové vybavenie, zážitkové činnosti) a podľa možností aj
  • exteriérové a interiérové vybavenie materskej školy

Spolu tak prispejeme ku kvalitnejšiemu a zaujímavejšiemu životu v našej materskej škole.

 

Aktualizované: august 2018